Oddziały

Sprawdzian szóstoklasisty

PRÓBNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY Z OPERONEM 2014

O sprawdzianie

Próbny Sprawdzian Szóstoklasisty z OPERONEM to coroczna akcja edukacyjna organizowana dla uczniów szóstych klas szkoły podstawowej.

Pierwszy raz odbyła się 4 marca 2009, kiedy to do rozwiązywania próbnych arkuszy egzaminacyjnych przygotowanych i dostarczonych bezpłatnie przez wydawnictwo przystąpiło ponad 200 tysięcy uczniów z całej Polski. Uczestnictwo umożliwia uczniom rzetelne sprawdzenie swojej wiedzy i mobilizuje do efektywnej nauki. Tegoroczna edycja odbędzie się 9 stycznia 2014.

TERMINY

  1. między 6 a 8 stycznia - dostarczenie dyrektorom szkół uczestniczącym w projekcie Próbnego Sprawdzianu Szóstoklasisty w zakresie „Szkoły Partnerskiej” oraz „Szkoły Wspierającej” zapieczętowanej przesyłki z kompletem arkuszy do przeprowadzenia sprawdzianu;
  2. 8 stycznia – udostępnienie dyrektorom szkół uczestniczącym w projekcie Próbnego Sprawdzianu Szóstoklasisty w zakresie „Szkoły Uczestniczącej” arkuszy egzaminacyjnych do pobrania w formie elektronicznej (do samodzielnego wydruku);
  3. 9 stycznia 2014 godzina 9.00 – odbywa się Próbny Sprawdzian Szóstoklasisty z OPERONEM;
  4. 10 stycznia – publikacja odpowiedzi do zadań w Gazecie Wyborczej;
  5. 10 stycznia – inauguracja panelu do wpisywania wyników egzaminów;
  6. do 8 lutego możliwość wprowadzania wyników uczniów ze sprawdzianu;
  7. na początku marca wydawnictwo prezentuje szkołom uczestniczącym w projekcie Próbnego Sprawdzianu Szóstoklasisty w zakresie „Szkoły Partnerskiej” i „Szkoły Wspierającej” raporty podsumowujące wyniki Próbnego Sprawdzianu Szóstoklasisty z OPERONEM;
  8. w połowie marca wydawnictwo prezentuje szkołom uczestniczącym w projekcie Próbnego Sprawdzianu Szóstoklasisty w zakresie „Szkoły Uczestniczącej” raporty podsumowujące wyniki Próbnego Sprawdzianu Szóstoklasisty z OPERONEM.

……………………………………………………………………………………………………..

Diagnozy- kl. 6   2013/2014

Diagnozy w klasach szóstych mają charakter interdyscyplinarny i badają umiejętności ucznia w zakresie pięciu standardów, takich jak: czytanie, pisanie, rozumowanie, korzystanie z informacji, wykorzystanie wiedzy w praktyce.

W ramach przygotowania do Egzaminu Szóstoklasisty nasi uczniowie biorą udział w comiesięcznych diagnozach próbnych- są to testy diagnostyczne przygotowane przez OKE w latach ubiegłych. Ponadto uczestniczą w Ogólnopolskiej Diagnozie Próbnej przygotowanej przez wydawnictwo OPERON oraz GWO.