Oddziały

Znajdź właściwe rozwiązanie

Program profilaktyki palenia tytoniu dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej i gimnazjum

Znajdź właściwe rozwiązanie”

Program prowadzony był w szkole od listopada 2011 r. do marca 2012r. Realizowany był w klasie VI a oraz VI b- łącznie 42 osoby. Osobą prowadzącą była p. Agata Kołeńska- psycholog- przygotowana do realizacji programu podczas szkolenia organizowanego przez Powiatową Stację Sanitarno- Epidemiologiczną we Wrocławiu.

Program obejmował 5 zajęć warsztatowych:

  1. Poznajmy się bliżej
  2. Laboratorium ciała
  3. Naucz się mówić „nie”
  4. Znajdź właściwe rozwiązanie
  5. Uwierz w siebie.

Głównym celem programu było zapobieganie paleniu tytoniu wśród uczniów, edukacja prozdrowotna oraz  pogłębianie wiedzy na temat zagrożeń.

Równolegle realizowane były następujące zadania:

  • integracja grupy,
  • ukazanie funkcjonowania ludzkiego organizmu i jego potrzeb,
  • przekazanie wiadomości o zachowaniach asertywnych, uczenie się rozpoznawania swych zachowań oraz uświadomienie mechanizmów nacisku grupowego,
  • uczenie rozpoznawania odczuć przeżywanych w sytuacjach trudnych, uświadomienie mechanizmów konfliktu, uczenie umiejętności radzenia sobie z problemami,
  • uczenie umocnienia poczucia własnej wartości w zbudowaniu pozytywnego myślenia o sobie i kształtowania ważnych umiejętności we kontaktach z ludźmi.

Zajęcia odbywały się w formie warsztatowej, zwiększało to możliwość aktywnego wyrażania siebie oraz swojego zdania przez uczniów. Do prowadzenia każdych zajęć wybierany był tzw. lider, który wspomagał nauczyciela, co pozytywnie wpłynęło na odbiór poruszanych podczas warsztatów treści.

 Sporządziła: Agata Kołeńska